Barsan Global Lojistik firmasının asılsız bir haber ile itham edilmesi sonucu Barsan Global Lojistik firması sahibi Kamil Barlın tarafından hakkında çıkan haberlere tokat gibi bir cevap verildi. Çamur at izi kalsın. Türünden haberlere çok net bir cevap verildi. İşte o Yazı;

“Gazetenizin 03.11.2016 ve 04.11.2016 tarihli sayılarında şahsımı ve şirketimizi, sahte fatura kullanmak, bir terör örgütü ile işbirliği içinde bulunmak gibi asılsız iddia ve ithamlara yer verilmiştir. Haberinizde yer alan olaylar ile ilgili gerçekleri, sorumlu gazetecilik anlayışınız gereği yayınlamanızı rica ederim.

Haberde bahsi geçen faturalar, iki şirket arasında imzalanan “Yeniden yapılanma ve sistem analiz sözleşmesi” kapsamında, sektörde önemli yatırımlara, altyapı ve bilgi birikimine sahip olan Barsan Global Lojistik A.Ş. tarafından, De-Ka firmasına know-how, iş yapma teknikleri, sistem bilgisi, bilgi entegrasyonu, personel desteği gibi iş ve hizmet geliştirme süreci ile ilgili olarak hizmetler için kesilmiştir. Sözleşmede öngörülen hizmetler anılan şirkete fiilen verildiğinden dolayı haberde iddia edildiği gibi ortada sahte fatura yoktur ve dolayısıyla bir vergi kaybı da söz konusu değildir.

Uluslararası denetim kuruluşları tarafından yapılan denetimler de şirkette usulsüz hiçbir uygulama ve işleme rastlanmadığı raporlanmıştır.

Şirketteki hisselerini fahiş bir bedel karşılığında tarafıma satmak isteyen Mustafa Ülkan Delikan’ın bu isteklerine olumsuz yanıt verilince, asılsız birtakım iddiaları ileri sürerek DEKA şirketi aleyhine şikayette bulunması üzerine, Vergi Müfettişi tarafından mevzuata aykırı bir rapor düzenlenmiş ve şirketimiz koda alınmıştır.

Maliye Bakanlığına yaptığımız başvuru üzerine; “Yapılan denetimin, denetim uygulama usul ve esaslarına aykırı olarak yapıldığı, hazırlanan raporda ulaşılan sonuç ve kanaatlerin ise yanıltıcı ve yanlış olduğu, zira, raporda yer alan bulgu ve deliller ile “sahte fatura” nitelendirmesinin yapılmasının mümkün olamayacağı sonucuna varılarak şirketimiz tedbiren koddan çıkarılmıştır. Koddan çıkarma işlemi sadece bizim firmamıza yapılan bir işlem değildir. Bu güne kadar aynı şekilde haklarında gerekli tespitler yapılmadan koda alınmış birçok firma için tedbiren koddan çıkarma uygulaması yapılmıştır.

Haberde iddia edildiği şekilde vergi tarhiyatı önerilen vergi inceleme raporlarına ilişkin işlemden kaldırma veya iptal etme şeklinde bir uygulama yapılmamıştır. Vergi inceleme raporunda tarhiyatı önerilen vergi ve cezalar şirketimize tebliğ edilmiştir. Şirketimize tebliğ edilen ihbarnamelerine karşı açılan iptal davaları halen devam etmektedir.

Diğer taraftan aynı inceleme ile C. Savcılığı’ na suç duyurusunda bulunulmuş ve aynı zamanda da Vergi Ceza Tahakkukları yapılarak şirketimize ödeme emirleri gönderilmiştir. Savcılığa belgelerimizin sunulması, ihbarda kişisel husumet ve para sızdırma saiki ile hareket edildiğinin anlatılması üzerine, şirketimiz yetkileri ve şahsım hakkında takipsizlik kararı verilmiş, aynı dosyada, Ülkan Delikan ve Vergi Müfettişi Bülent Karakaş hakkında ise suç duyurusunda bulunmuş ve C. Savcılığı 2015/ 150781 sayılı dosya ile soruşturma açılmıştır.

Antrepoda çıkan yangın konusunda yapılan soruşturma ve itfaiye raporları ile şirketimizin kusursuz olduğu tespit edilmiş, yangın nedeni ile müşterilerimizin bütün mağduriyetleri giderilmiş ve ödenmesi gereken vergilerin tamamı ödenmiştir.”

Saygılarımızla

Kamil Barlın

Bu alana reklam verebilirsiniz!